Steenschuur 6, 2311 ET Leiden

Sans autre guide

Algemeen Maconniek tijdschrift Klik hier

Sans autre guide

Vrij vertaald "Zonder een andere gids" is het credo van onze loge.

La Vertu

1757

Featured Image

VRIJMETSELARIJ

Wat is dat eigenlijk?

Featured Image

AANMELDINGSPROCEDURE

Hoe wordt u vrijmetselaar?

Featured Image

English information

Freemasonry

Featured Image

La Vertu

La Vertu is opgericht in 1757. Vanaf de oprichting waren zeer verschillende mensen lid. Dat is tot op de dag van vandaag zo. Het logegebouw is in de Tweede Wereldoorlog van binnen vrijwel geheel verwoest door de bezetter. De loge heeft zich tot diep in de twintigste eeuw ingezet voor het algemeen nut, bijvoorbeeld met een bank die minikredieten verstrekte.

WIJ ZIJN ER VOOR ELKAAR

Vrijmetselaren werken samen in broederschap. vrijmetselaren zijn verdraagzaam en streven naar harmonie. Mensen van allerlei achtergronden, met verschillende levensbeschouwingen en soms tegenstrijdige inzichten ontmoeten elkaar. Door in vertrouwen samen te praten, te werken, te eten en te drinken, voelen vrijmetselaren zich verbonden met al hun broeders.

RUSTPUNT IN EEN HECTISCHE WEEK

Vrijmetselarij is uniek als leerschool van het leven. Ben je op zoek naar een wekelijkse rustpunt in deze chaotische maatschappij, een samenzijn met broeders, neem contact met ons op voor een vrij en open kennismakingsgesprek.

VRIJMETSELAARSLOGE

Een vrijmetselaarsloge is een gewone vereniging. Ingeschreven bij Kamer van Koophandel. Met statuten, leden en vergaderingen. Het is een helder en duidelijk waar de vrijmetselarij naar streeft; namelijk naar een betere samenleving in deze wereld.

GELIJKWAARDIGHEID

Als vrijmetselaar sta je voor gelijkwaardigheid van alle mensen, voor ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en voor ieders persoonlijke verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten.

JE GEEFT

Wie geeft, leeft dubbel. Zo ontstaan vriendschappen tussen mensen die elkaar anders wellicht niet zouden hebben ontmoet, je ontmoet elkaar bij de vrijmetselarij als gelijken.

Services

Kennismaking met La Vertu Nr.7

In het weekend van 9 & 10 september 2023 wordt de Dag van de Vrijmetselarij gehouden. Op zaterdag is de gehele dag en zondagmiddag is ons logegebouw open voor een introductie met onze orde.

Lees verder

Arbeidstafel

De Arbeidstafel is het programma van de Loge La Vertu voor de komende maanden. Het is altijd op de dinsdagavond. De aanvang is altijd om 20.00 uur tenzij anders vermeld.

Lees verder

VRIJMETSELARIJ Wat is dat eigenlijk?

Beginselverklaring van de “Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden”. Artikel 1 Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die is ingewijd in een tot de Orde behorende loge, dan wel in een loge die werkt onder een door de Orde erkende Grootloge. Hij werkt........

Lees verder

WIL JE MET ONS IN CONTACT KOMEN?

Wacht dan niet langer en druk op de knop hieronder

Contact